Het is belangrijk om adresmutaties zo spoedig mogelijk door te geven. Dit kunt u schriftelijk doorgeven aan onze secretaris, dhr. W. Teuling, Kafappel 17, 4255 JV te Nieuwendijk, of via de e-mail. Wij verzoeken u bij het doorgeven van het nieuwe adres ook uw lidnummer (zie het nummer op uw Vispas) mee te sturen. Als er méér dan één persoon lid is op hetzelfde adres, graag ook vermelden of de verhuizing voor alle leden op het betreffende adres geldt.

Wanneer u lid bent bij twee of meer verenigingen is het belangrijk dat u bij iedere vereniging afzonderlijk de adreswijziging doorgeeft. Als uw personalia en adresgegevens bij de verschillende verenigingen niet overeenstemmen wordt u door de administratie van Sportvisserij Nederland als 'twee verschillende leden' herkent en moet u dan ook tweemaal de landelijke afdracht betalen.

Opzegging van het lidmaatschap kunt u eveneens schriftelijk vóór 1 oktober doorgeven aan onze secretaris, dhr. W. Teuling, Kafappel 17, 4255 JV te Nieuwendijk, of via de e-mail.