Als u bij meerdere hengelsportverenigingen lid bent die aangesloten zijn bij Sportvisserij Nederland, dan bent u maar bij één vereniging hoofdlid. De vereniging waarbij u hoofdlid bent draagt uw landelijke afdracht af aan Sportvisserij Nederland. De overige verenigingen waarbij u lid bent hoeven geen afdracht te betalen en hierbij kan dus het contributiebedrag gereduceerd worden. Bij deze overige verenigingen bent u een zogenaamd sublid. Door Sportvisserij Nederland wordt bepaald bij wie u hoofdlid bent. Dit wordt bepaald aan de hand van de postcode van uw adres en de postcode van dichtstbijzijnde secretariaatsadres van de verenigingen waarbij u lid bent. Indien u lid wordt bij een andere vereniging bent u het eerste jaar echter een hoofdlid! Het jaar daarop zal dit door Sportvisserij Nederland gecorrigeerd worden zodat u nog maar eenmaal hoofdlid bent. Via de website van Sportvisserij Nederland is een formulier te downloaden om deze dubbele afdracht (teveel betaalde contributie) terug te krijgen.