Nieuws

 
Corrine v/d Pluijm gaat de organisatie van de wedstrijdvissers BBQ overnemen van Chris Versteeg. De jaarlijkse terugkerende BBQ word de laatste jaren gehouden bij Corrine en Bart v/d Pluim aan de Kerkweg te Nieuwendijk. Chris versteeg en zijn vrouw Adrie hebben jaren de kar getrokken en het een ieder zeer naar zijn zin gemaakt. Een goed stukje vlees, salade, drank in alle benodigdheden en als toetje 'ijs', alles wat een goede BBQ wenst wordt op deze avond verkregen. Langs deze weg wil het bestuur en de overige leden Chris en zijn vrouw bedanken.
Foto: Chris proost samen met Corrine op de overdracht.
BBQ 2014

Bij de nationale opruimdag van 2014 hebben diverse leden en vrouwen van de leden van HSV Het Palingparadijs zich ingezet om de griend van staatsbosbeheer nabij de Bakkerskil, voor de kenners "achter het hout", eens goed onder handen te nemen.
Het resultaat na twee uur opruimen waren 13 vuilniszakken tot aan de rand gevuld.
Mannen en vrouwen van HSV Het Palingparadijs die hieraan mee hebben gewerkt, namens het bestuur van HSV Het Palingparadijs vele malen dank voor u inzet!

IMAG1833

Ontbinding van Hengelaarsvereniging "Het Palingparadijs"

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 februari 2022 is het besluit gevallen om de vereniging per 31 december 2022 te ontbinden. De reden hiervoor is dat de huidige bestuursbezetting te minimaal is en er vanuit de leden geen nieuwe aanwas voor een bestuursfunctie is gekomen. Op de ledenvergadering is dan ook geconstateerd dat de vereniging geen bestaansrecht meer heeft. De leden worden middels een brief op de hoogte gesteld.

 

 

 

 

Steur1

Steur2

Steur6

Steur4

Steur3

Steur5