Ontbinding van Hengelaarsvereniging "Het Palingparadijs"

Tijdens de algemene ledenvergadering van 18 februari 2022 is het besluit gevallen om de vereniging per 31 december 2022 te ontbinden. De reden hiervoor is dat de huidige bestuursbezetting te minimaal is en er vanuit de leden geen nieuwe aanwas voor een bestuursfunctie is gekomen. Op de ledenvergadering is dan ook geconstateerd dat de vereniging geen bestaansrecht meer heeft. De leden worden middels een brief op de hoogte gesteld.