Bij de nationale opruimdag van 2014 hebben diverse leden en vrouwen van de leden van HSV Het Palingparadijs zich ingezet om de griend van staatsbosbeheer nabij de Bakkerskil, voor de kenners "achter het hout", eens goed onder handen te nemen.
Het resultaat na twee uur opruimen waren 13 vuilniszakken tot aan de rand gevuld.
Mannen en vrouwen van HSV Het Palingparadijs die hieraan mee hebben gewerkt, namens het bestuur van HSV Het Palingparadijs vele malen dank voor u inzet!

IMAG1833