PRIVACYVERKLARING van Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs

Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs is gevestigd te Nieuwendijk en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271300. Deze privacyverklaring vormt een nadere uitwerking van het huishoudelijk reglement artikel 5 in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Deze privacyverklaring omschrijft welke persoonsgegevens Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs verwerkt en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs verwerkt (mogelijk) hierna genoemde persoonsgegevens van u indien u:

a.    zich inschrijft / aanmeldt als lid bij Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs;

b.    contact met ons opneemt (bijv. via e-mail, een contactformulier op websites, telefonisch e.d.).

1.2  Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs verzamelt (mogelijk) de volgende (persoons)gegevens:

a.    voorletters en naam;

b.    geboortedatum;

c.    adres;

d.    e-mailadres;

e.    telefoonnummer;

f.     leeftijd;

g.    geslacht;

h.    rekeningnummer(s);

i.     het lidmaatschap(snummer) van een hengelsportvereniging;

j.     en voorts mogelijk relevante sportvisserijgegevens (zoals vrijwilligersfunctie(s) binnen de hengelsportorganisaties, afgenomen producten en diensten, hengelsportvoorkeuren, hengelsportresultaten e.d.);

k.    browsercookies.

1.3 Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs kan deze gegevens gebruiken om:

     het verstrekken van de gepersonaliseerde visdocumenten;

     beleidsinformatie (beleidsformulering en optimalisering dienstverlening);

     voorlichting (informatievoorziening);

     onderzoek (ontwikkeling in de hengelsport);

     handhaving.

2.   INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

U kunt contact opnemen met Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs via telefoonnummer 0183-850560 of per e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs.

3.   BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1  Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk is.

3.2  Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs treft adequate technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beveiligen.

4.   DERDEN

4.1  Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs kan uw gegevens aan de volgende derden verstrekken:

      Hengelsportfederaties aangesloten bij Sportvisserij Nederland, specialistenorganisaties en hengelsportverenigingen waarvan u lid bent;

      NOC*NSF;

      verwerkers van Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs (voor de uitvoering van de dienstverlening);

      personen en instanties die zich bezighouden met de controle en handhaving van de Visserijwet 1963 en daarop gebaseerde regelgeving.

4.2  Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs verstrekt uw gegevens niet aan andere derden dan genoemd in artikel 4.1. tenzij u daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven of Hengelaarsvereniging Het Palingparadijs daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.

5.   WIJZIGINGEN

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden daarom aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen.

Nieuwendijk, mei 2018