Wedstrijdreglement HSV Het Palingparadijs Nieuwendijk 

Versie maart 2013

   Inschrijven voor de wedstrijden en plaats waar wordt gevist, zie wedstrijdrooster.

    1. De visplaats wordt door loting verkregen.
    2. De wedstrijden beginnen en eindigen met een hoornsignaal. Na het laatste signaal moet het vistuig meteen uit het water gehaald worden.
    3. Peilen voor aanvang van de wedstrijd is toegestaan. Tussen het actief peilen en aanvang van De wedstrijd mogen zich geen vistuigen in het water bevinden. Na aanvang van de wedstrijd (eerste hoornsignaal) mag gevoerd worden.
    4. Het gebruik van gekleurde maden , kunstmatig gekleurd lokvoer, vers de vase en aardappelen is verboden. Kunstaas is wel toegestaan.
    5. Er wordt gevist met een hengel die niet langer mag zijn dan 11.50 meter. U mag één reserve hengel en meerdere topsets(dus niet direct gebruik klaar) voor gebruik gereed hebben, deze mag zich echter niet in het water bevinden. Iedere vorm van zinkvissen is verboden. Tijdens de wedstrijden kan de hengellengte gemeten worden. Snoek / snoekbaars en paling mag men niet ter weging aanbieden.
    6. Door de deelnemers mag tijdens de wedstrijd geen gebruik gemaakt worden van derden. Het gebruik van een schepnet is toegestaan (mag worden geleend).
    7. Na afloop van de wedstrijd wordt de gevangen vis ter weging aangeboden door de hengelaar(s) wanneer de wedstrijdcommissie langszij komt. De hengelaar(s) overtuigt zich terplaatse dat de weging correct wordt uitgevoerd , en dient protest direct kenbaar te maken. Protesten later worden aangaande de weging niet meer gehonoreerd.
    8. Bij onweer wordt de wedstrijd voor minimaal een half uur stilgelegd. Daarna wordt door de wedstrijdleiding besloten of er wordt doorgevist of definitief wordt gestopt. Indien al 1,5 uur was gevist voordat de wedstrijd werd stilgelegd en word besloten de wedstrijd te stoppen dient gewogen te worden, en tellen de vangstresultaten van de geviste periode. Wordt de wedstrijd definitief gestaakt voordat 1,5 uur is gevist dan wordt niet gewogen en worden de prijzen verloot.
    9. Deelnemers die voor het beëindigen van de wedstrijd zich met al hun vistuig het terrein verlaten en zich niet aan het wedstrijdreglement houden worden gediskwalificeerd.
    10. Diegene die niet bij de prijsuitreiking aanwezig kan zijn moet dit melden bij het inschrijven aan de wedstrijdcommissie.
    11. Bij de steigerwedstrijden mag alleen gevist worden tussen de boten waar het nummer ligt, dus niet over een andere boot of aan de andere zijde van de steiger. Er worden geen invalidenplaatsen toegekend bij steigervissen.
    12. De vereniging is niet aansprakelijk voor eventuele schade tijdens de wedstrijden.
    13. Iedere deelnemer is verplicht zijn visplaats schoon achter te laten. Bij de steigerwedstrijden is het verboden zich op de boten te begeven om eventueel voer of maden te verwijderen, men meld dit bij de wedstrijdcommissie.
    14. Het gebruik van een katapult is toegestaan voor eigen risico.
    15. De wedstrijd die u deelneemt dient uitgevist te worden (uitzonderingen nagelaten),de gevangen vis kan anders niet ter weging worden aangeboden.
    16. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de wedstrijdcommissie.