Hengelsportfederatie “De Alm en Biesbosch”

Inschrijfformulier Jeugdconcours

Op zaterdag 15..juni 2019 houdt de hengelsportfederatie “De Alm en Biesbosch “ haar jaarlijkse jeugdviswedstrijd. Gevist wordt in de vijvers in Hank en wel

van 09.00 tot 10.30 uur.

Deelname alleen voor (jeugd)leden van de hengelsportverenigingen, aangesloten bij Federatie

“De Alm en Biesbosch “ in de leeftijd van 6 t/m 15 jaar.

Er wordt gevist in 2 groepen: 6 t/m 10 jaar en 11 t/m 15 jaar.

Plaats van samenkomst van 07.45 tot 08.00 uur bij het schoolplein van De Bolderik, Beatrixstraat 68 in Hank. Hier zullen ook verdere instructies aan de desbetreffende personen worden medegedeeld.

De prijsuitreiking zal geschieden in Het Uivernest, Kerkstraat 9 in Hank.

Peildatum deelname aan de wedstrijd is 01 januari 2019

(Jeugd)leden die op 1 januari 2019.… nog geen 16 zijn, zijn welkom bij deze jeugdviswedstrijd.

Inschrijfgeld EUR 5,00 per persoon.

Uiterste datum van inschrijving is…1..juni 2019.….

Inschrijfformulier ondertekent door een van je ouders/voogd,

inleveren bij een der leden van de werkgroep van je eigen hengelsportvereniging.

Inleveren bij:……............................................................................................................

Hengellengte maximaal 8,5 meter.

Nadere inlichtingen bij het bestuur en/of een der leden van de werkgroep jeugdhengelen

van je eigen hengelsportvereniging.

Uitsluitend de controleurs mogen de deelnemers tijdens het hengelen helpen !!

Ouders en belangstellenden mogen niet helpen, zij dienen op drie meter afstand van de

deelnemers te blijven.

Vertrek:……………uur. Vanaf………………………………………………………..

==================================================================

                                   Antwoordstrook federatiewedstrijd

Naam:……………………………………Voorl:………………………………….

Adres: ………………………………….......................……………………………

Postcode:…………………………………Woonplaats……………………………

Geboortedatum:…./……./……..              Lid van Hengelsportvereniging………..

Wenst deel te nemen aan het federatie jeugdconcours op zaterdag 15 juni 2019.

Handtekening lid                                        Handtekening ouder/voogd.

…………………………………….           …………………………………….