Senior: € 36,50
Junior met Vispas: € 17,25
   

Jaarlijks in november ontvangt u het betalingsverzoek voor het komende jaar. Wij verzoeken u het verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op Rabobank rekeningnummer 301502978 (IBAN NL94 RABO 0301 5029 78)  t.n.v. HSV Palingparadijs, onder vermelding van uw lidnummer (zie nummer op de adressticker van het betalingsverzoek). Zoals in de jaarvergadering 2018 is afgesproken wordt de verhoging van de landelijke afdracht meegenomen in de contributie voor 2020.

Voor betalingen na 1 februari wordt € 5,00 extra administratiekosten berekend.

Als lid ontvangt u de benodigde papieren, zijnde de Vispas, de Landelijke Lijst met Viswateren en de schriftelijke toestemming van Federatie Alm en Biesbosch. De Vispas geldt tevens als bewijs van lidmaatschap van HSV Het Palingparadijs.

Lees voor dat u ergens gaat vissen eerst de Lijst met Viswateren en de schriftelijke toestemming van Federatie Alm en Biesbosch goed door, zodat u zeker weet dat u in het betreffende water mag gaan vissen. Op www.visplanner.nl kunt u eveneens kijken of u in een bepaald water mag vissen.